Våre tjenester >> Food Consulting >> Samarbeid Mattrygghet og Kvalitetsledelse - Eurofins Food & Feed og Wergeland Bedriftsutvikling

Samarbeid Mattrygghet og Kvalitetsledelse - Eurofins Food & Feed og Wergeland Bedriftsutvikling

Sidebar Image

Eurofins Food & Feed - Food Consulting tilbyr ekspertiserådgivning innen mattrygghet, mikrobiologi og kjemi. For kundene innebærer det faglig rådgivning gjennom hele verdikjeden. Eurofins bistår små og store virksomheter med faglig sparring og kompetanseheving. Eurofins har en bred kursportefølge med både åpne og bedriftsinterne kurs som er spesialtilpasset kunders ønsker og behov.

Wergeland Bedriftsutvikling AS har spesialisert seg innenfor ledelsessystemer, og bidrar med sin ekspertise i alle typer organisasjoner. Det tilbys generell gjennomgang av ledelses- og kvalitetssystemer, samt rådgivning ved strategiske beslutninger. Wergeland Bedriftsutvikling stiller med sterk faglig kunnskap og en unik verktøykasse gjennom konsulenter med kompetanse innenfor både ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/FSSC 22000 og BRC. Bedrifter kan også få hjelp til prosesskartlegging, interne revisjoner, gransking av hendelser, beredskapsøvelser og mye mer.

Ressurspersoner

Espen Lindseth har 25 års praktisk erfaring innen ledelsessystemer for trygg mat. Han har erfaring både som kvalitetssjef for norske og internasjonale selskaper, og som revisor for akkreditert sertifisering i næringsmiddelindustrien. Han har også mange års erfaring som kurs- og foredragsholder innen fagområdet.

Eirin Schrøder har lang erfaring med mattrygghet etter mer enn 15 år i bransjen. Eirin har jobbet i ulike produksjonsbedrifter, som for eksempel Stranda Spekemat, Maskinpakking og Orkla Health. Nå jobber Eirin i Eurofins Food & Feed Testing som blant annet kursholder, leder av et bransjenettverk innenfor Matsvindel og med rådgivning innen ulike tema rundt trygg mat.

Birgitte Flatval har master i bioteknologi fra NMBU, og har erfaring fra kvalitetsarbeid innen produksjon fra Q-meieriene og TINE SA. Hun startet i Eurofins i 2018, hvor hun jobber som mattrygghetskonsulent. Hun holder åpne kundekurs, bedriftsinterne kurs og ulike modulkurs innenfor ulike mattrygghets tema. Birgitte gjennomfører også en rekke IK-Mat revisjoner for våre kunder, i tillegg til å rådgi de i forhold til grunnforutsetninger og risikofaktorer.

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud om våre tjenester

Eurofins Food Consulting
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no