Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Korn

Korn

Sidebar Image

Eurofins sitt kornlaboratorium analyserer prøver av korn som leveres fra norske kornprodusenter. Analyseresul­tatene danner grunnlaget for hvilken pris det enkelte kornparti skal ha. Prøvene kommer inn til laboratoriet fra ca. 60 kornmottak rundt omkring i landet.

Vi bistår produsenter, kornmottak, møller og fôrvareindustri med veiledning ved tvil om hygienisk kvalitet eller andre fagspørsmål.

Hvilke analyser kan vi utføre?

  • Hektolitervekt – analysen utføres på alle kornpartier og er et mål på kornets egenvekt

  • Vanninnhold – analysen utføres på alt korn, oljefrø, erter, åkerbønner og lupiner. Basis vanninnhold ved avregning til produsenter er 15 % for korn og erter, og 8 % for oljefrø.

  • Proteininnhold – analysen utføres på hvete.  Proteininnholdet har betydning for melets bakeegenskaper sammen med proteinkvaliteten (som er en genetisk bestemt sortegenskap).

  • Falltall – analysen utføres på hvete, rug, spelt og emmer. Falltallet er et mål på stivelses­kvaliteten som har stor betydning for melets bakeegenskaper. Høyt falltall betyr at varen kan brukes til matmelfremstilling. Ved lavt falltall må varen brukes til fôr.

  • DON – analysen utføres på havre og potensiell mathvete. DON er forkortelse for deoksynivalenol, et fusariumtoksin som kan dannes i korn, blant annet når det er fuktige forhold under blomstring og i tiden rundt modning og innhøsting.

  • Skjønnsmessig vurdering – analysen utføres på alle varepartier som en del av grunnlaget for avregning til produsent. Prøvene vurderes for skade i vekstsesongen, innblanding av andre arter, forurensning, lagerskade, grønne, brudne og insektsspiste kjerner i matkorn, floghavre, beis etc.

Eurofins er en stor internasjonal aktør på analysetjenester, og i samarbeid med avdelinger i andre land tilbyr vi et bredt spekter av analyser på korn og kornprodukter. Ta kontakt for mer informasjon om våre analysetjenester!