Våre tjenester >> Listeria >> Genotyping

Genotyping

Sidebar Image

Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) er en av de største utfordringene for matvaretrygghet i sjømat og hos produsenter av spiseklar mat. Bakterien er patogen og kan være årsak til sykdom, og i de mest alvorlige tilfellene dødelig for mennesker. I tillegg er utfordringer knyttet til Listeria en stor kostnad for produsenter av sjømat og spiseklare produkter. Påvisning av bakterien kan medføre stopp i produksjon for nedvask/desinfisering, periodevis høy frekvens for prøveuttak og personalkostnader og tilbaketrekking/omdirigering av produkter fra markedet.

Dagens tradisjonelle analysemetoder for L. monocytogenes påviser og kvantifiserer Listeria. I tillegg til de tradisjonelle analysemetodene kan Eurofins tilby grundig gjennomgang av produksjonslokaler hos kunde, utarbeidelse av prøvetakingsplaner, analyser av Listeria samt automatisk genotyping av alle positive funn av Listeria. Gjennomgang og veiledning med bakgrunn i analysesvarene gjennomføres av personer med høy kompetanse fra sjømatindustrien, og som selv er de fremste innen metodeutvikling av genotyping.

Genotyping av Listeria angir hvor nært slektskapet er mellom de ulike funnene hos produsent. Er bakterien den samme som ble funnet sist eller er det en ny «smittekilde»? Ved hjelp av genotyping kan en sammenligne forskjellige bakterier sitt arvemateriale.
På den måten vil du kunne få svar på spørsmål som;

  • Har stammen vært i anlegget tidligere?
  • Er det en husstamme?
  • Kommer den inn med en spesiell råvare?

Dette gir deg som kunde muligheten til å bygge et gen-bibliotek over eget produksjonslokale, og deretter kartlegge om det er nye Listeria-stammer som etablerer seg, eller om det er gamle stammer som har etablert seg i produksjonslokalene. Ved å kartlegge hvilke Listeria-stammer som befinner seg i produksjonslokalet kan man finne kilden til smitten og tiltak kan iverksettes. Genotyping kan også gjennomføres for andre bakterier som kan være kritiske for din bedrift.

Ta kontakt for mer informasjon!