Våre tjenester >> Listeria >> Listeria belastning

Listeria belastning

Sidebar Image

Hva er det?

Listeria belastning er et holdbarhetsstudie hvor man angir veksthastigheten til Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) i et produkt gjennom holdbarhetstiden.

Produktet tilsettes en kjent mengde L. monocytogenes ved oppstart og lagres under vanlige forhold, samt en kortere periode ved belastet temperatur. Veksthastigheten og vekstpotensialet for L. monocytogenes registreres i hele holdbarhetsperioden. 

Hva er nytten?

Spiseklar mat har ved mange anledninger blitt rapportert å være kilde for spredning av L. monocytogenes. Listeria er en bakterie som forårsaker sykdommen listeriose som er en sjelden, men alvorlig sykdom med høy dødelighet hos sårbare forbrukere, det vil si eldre mennesker, personer med nedsatt immunforsvar, fostre og nyfødte. I EU er antall rapporterte tilfeller av infeksjoner grunnet L. monocytogenes økende.

De mest aktuelle smittekildene er bearbeidete, langtidsholdbare næringsmidler som oppbevares i kjølt tilstand, og som spises uten ytterligere varmebehandling. Slike produkter kan være rakfisk, gravet fisk, røkt fisk, kokt kjøttpålegg og myke modningsoster inkludert muggoster (såkalte risikoprodukter).

Regelverk

Kravene til forebygging av Listeria, gjelder produsenter av alle typer spiseklar mat, ikke bare risikoproduktene. Forordning (EF) nr. 2073/2005 setter krav til Listeria i spiseklar mat, dvs. mat som kan spises uten ytterligere oppvarming og skiller mellom spiseklar mat der Listeria kan vokse og der Listeria ikke kan vokse.

  • I produkter der Listeria ikke kan vokse gjelder grenseverdien 100 cfu/g uansett når produktet testes innen holdbarhetstidens utløp.
  • I produkter der Listeria kan vokse gjelder grenseverdien 100 cfu/g innen holdbarhetstidens utløp, eller ikke påvist mens produktet fortsatt er under kontroll hos den driftsansvarlige.

Hva kan Eurofins tilby

Eurofins er ett av få laboratorier i Norge som utfører belastningsstudier. Ved hjelp av belastningsstudier kan Eurofins hjelpe din bedrift å dokumentere veksthastighet til L. monocytogenes i deres spiseklare produkt.

Nyhet

Eurofins tilbyr nå ny 24-timers Listeria-analyse

Ta kontakt for mer informasjon!