Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Marin Industri

Marin Industri

Sidebar Image

Eurofins Food & Feed Testing har et internasjonalt nettverk av laboratorier som kan betjene den norske havbruksnæringen. Vi har lang erfaring med marine næringsmiddelanalyser, og tilbyr en rekke tjenester til ulike aktører innen marin industri. Vi har også erfaring med forskningsprosjekter, og kan blant annet bistå med analyser for forsøk innen fiskeernæring og fordøyelighet.

Norsk akvakultur har strenge nasjonale reguleringer og internasjonale bestemmelser for matvaretrygghet. Norske oppdrettere må dokumentere alle forhold rundt produksjonen av fisk. Næringssammensetningen og dokumentasjon på at sjømatproduktet ikke inneholder uønskede kjemiske stoffer eller mikroorganismer er av viktig art.

Som totalleverandør kan Eurofins tilby et bredt spekter av mikrobiologiske og kjemiske analyser til norsk havbruksnæring. Til fisk og fôr kan vi blant annet tilby følgende:

  • Analyse av næringsinnhold

  • Analyse av kontaminanter

  • Analyse av miljøgifter

  • Analyse av uønskede kjemiske stoffer

  • Analyse av medisinrester

  • Mikrobiologiske analyser 

  • Hygienekontroll og dokumentasjon av råvare/produkt

  • Vannanalyser

  • Sensorisk analyse av sjømat

  • Rådgivning 

Vi har dyktige fagpersoner som kjenner bransjen og som kan svare på spørsmål om analyseresultater, regelverk eller andre henvendelser. 

Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester!