Våre tjenester >> Marin Industri >> Bioassay Lakselus

Bioassay Lakselus

Sidebar Image

Det finnes et utvalg av behandlingsmetoder mot lakselus i oppdrettsnæringen, deriblant bruk av reseptbelagte legemidler. Det er viktig å bruke det legemiddelet som har best effekt og som forhindrer videre resistensutvikling hos lusa.

Lakselusforskriften angir en maksgrense på 0,5 voksne hunnlus per fisk til enhver tid. For å undersøke sensitiviteten hos lusepopulasjoner skal det gjennomføres følsomhetsundersøkelse i forkant av behandling for å kunne velge det lusemiddelet som forventes å ha best effekt.

Bioassay lakselus

Eurofins avdeling Måløy utfører bioassay på kort varsel og kan komme ut på anlegget å plukke lus til testen. Det er svært viktig at lusa ikke blir skadet under plukking, da dette kan gi feil resultat. Det kan benyttes to ulike tester:

  1. Forenklet bioassay som benyttes i Veterinærinstituttets overvåkningsprogram
  2. Fulldose bioassay som gir en statistisk EC-50 verdi

Resultater på effektiviteten av stoffet rapporteres til oppdretter og gir grunnlag for å vurdere videre legemiddelbehandlinger av fisken.

Eurofins avdeling Måløy setter opp tester med følgende legemidler:

- Azametifos                          

- Deltametrin

- Emamektin

- Hydrogenperoksid

Ta gjerne kontakt med Eurofins når behovet melder seg!