Våre tjenester >> Marin Industri >> Fiskefôr

Fiskefôr

Sidebar Image

Som andre husdyr må også oppdrettsfisk fôres regelmessig, og fôret må ha et innhold som tilfredsstiller de næringsbehov den har fra naturen.

Lovverket setter detaljerte bestemmelser for hvilke råvarer som er tillatt til bruk i fiskefôr og hvilke tilsetningsstoffer som kan tilsettes, samt grenseverdier for disse. Det stilles strenge krav til grenseverdien av uønskede kjemiske stoffer og hygiene i fiskefôr/ råvarer fra blant annet virksomhetens internkontroll, myndigheter og kunder.

I forskriften om fôrvarer stilles det ulike krav for å sikre at fôret og råvarene ikke skal medføre noen helserisiko, samt være av høy kvalitet. Det skal være tilfredsstillende hygienisk kvalitet og det er satt grenseverdier på ulike mikroorganismer (særskilt Salmonella).

I fabrikker som produserer fôr skal det gjennomføres prøvetaking i henhold til egenkontrollsystem basert på HACCP- prinsippene. For oppdrettsfisk er fôrformuleringen og sammensetningen av fettsyrer, proteiner, vitaminer og mineraler essensielt for fiskens ytelse og helse, samt filètens næringsmiddelkjemiske sammensetning.

Eurofins har lang erfaring med fôranalyser og har deltatt i ulike forskningsprosjekter innen områdene fiskeernæring og fordøyelighet. Vi kan bla. tilby analyser av uønskede kjemiske stoffer, mikrobiologiske analyser, fysisk kvalitet og næringsinnhold i fôret.

Et utvalg av våre analyser:

 • Protein
 • Aminosyrer
 • Fettsyresammensetning
 • Fiber
 • Stivelse
 • Energi
 • Vitaminer
 • Mineraler
 • Fysisk pelletkvalitet
 • Mykotoksiner
 • Yttrium
 • Dioksiner, PCB og Furaner
 • Tungmetaller

Eurofins utfører et bredt spekter av analyser. Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester!