Våre tjenester >> Marin Industri >> Omega-3

Omega-3

Sidebar Image

Omega-3 og marint restråstoff industrien i Norge har hatt en sterk vekst de siste årene. Norske produsenter er blant de ledende leverandørene av marine oljer til fôr, kosttilskudd og funksjonell mat.

På grunn av det høye nivået av EPA og DHA i søramerikanske oljer blir størsteparten av fiskeolje importert til Norge. Nasjonalt er det også store marine ressurser i form av biråstoff fra laks, ørret, sild og lever fra hvitfisk. Dette er råstoff som kan prosesseres til oljer med høy ferskhetsgrad og lavere oksideringsgrad. 

Skånsomt utvunnet fiskeolje fra ferskt råstoff kan være mer stabil mot oksidasjon enn oljer utvunnet fra råstoff av dårlig kvalitet. Forskning og økende grad av dokumentasjon har vist at inntak av EPA og DHA kan virke positivt inn på ulike sykdomstilstander. Fiskeolje kan ha gunstig effekt på hjerte- og karsykdommer, immunsystemet, mental helse, syn og hjerneutvikling hos foster og barn.

For personer med ensidig kosthold og lite inntak av fisk kan det være gunstig å innta omega-3 tilskudd. I Norden er det anbefalt at omega-3 fettsyrer bør utgjøre 1 % av energien i kostholdet, noe som tilsvarer ca 2,5 gram per dag for en frisk person. Kvaliteten på fiskeolje er svært varierende på grunn av sesongvariasjon, art, geografisk opprinnelse, kjønnsmodning og råvarebehandlingen.

Eurofins kan tilby ulike analyser som dokumenterer kvalitet på fiskeolje og marint biråstoff.

Et utvalg av våre analyser:

  • Fettsyresammensetning i oljer
  • Aminosyrer
  • Antioksidanter
  • Mineraler
  • Dioksiner, PCB, Pesticider, Tungmetaller
  • Biogene aminer
  • Anisidin
  • Peroksid
  • Kjemi (fett, vann, protein, tørrstoff, pH, TVN)
  • Mikrobiologiske analyser 

Eurofins utfører et bredt spekter av analyser. Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester!