Våre tjenester >> Marin Industri >> Sensorikk

Sensorikk

Sidebar Image

Førsteinntrykket i form av utseende, lukt og tekstur er svært viktig for forbrukeren sin kvalitetsvurdering av norsk fisk og sjømat.

Laks er rik på flerumettet fett, men på grunn av dobbeltbindingene i marint fett vil også lakseprodukter være spesielt utsatt for harskning. I tillegg vil oksidasjon i marine produkter være avhengig av fiskeart, råstoffkvalitet, fangstmetoder, prosessering og lagring. Kvaliteten på fiskeråstoffet er bestemt av fiskens sammensetning ved fangst eller slaking. I oppdrettsfisk kan man til en viss grad påvirke råstoffsammensetningen ved hjelp av fiskefôrets fettsyresammensetning og innhold av antioksidanter.

Sensoriske analyser er et nyttig verktøy for å dokumentere utseende, lukt, smak og tekstur på fisk og sjømat, og for å oppdage uønskede kvalitetsendringer på et tidlig tidspunkt. Sensorisk analyse gir et unikt helhetsinntrykk av produktet som ikke kan erstattes av kjemiske eller mikrobiologiske analyser. Eurofins tilbyr sensoriske analyser utført av et godt trent dommerpanel.

Eurofins utfører et bredt spekter av analyser. Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester!