Våre tjenester >> Marin Industri >> Smoltifisering - Klorid analyser

Smoltifisering - Klorid analyser

Sidebar Image

Smoltifisering består av sluttføringen av morfologiske, fysiologiske og atferdsmessige forandringer som setter en yngel (parr) i stand til å gå fra å leve i ferskvann til saltvann. Smoltifiseringen skjer før fisken blir utsett i sjøvann, og dermed tilpasser fisken seg for tilvekst i sjø før den opplever forandringene. I forbindelse med havbruk kjennetegnes god smolt ved at det er fisk som har jevn størrelse, god fiskehelse, oppnådd sjøvannstoleranse og vokser normalt etter sjøsetting.

Under smoltifiseringen skjer det store strukturelle og funksjonelle endringer i de organer som står for reguleringen av vann og saltbalansen, først og fremst i gjellene og nyrene, men også i tarmen og urinblæren. I gjellene øker antallet og størrelsen av kloridcellene samt de blir mer komplekse.

Hva kan Eurofins tilby?

For å sjekke smoltifiseringsgrad anbefales det å benytte plasmakloridanalyse for stor fisk. Denne analysen utføres på blodprøve fra fisken etter 48 timers sjøtest.

Ved innsending av prøver for analyse må prøven tilsettes heparin og sendes kjølig til Eurofins (MÅ ikke fryses) med Postens Bedriftpakke ekspress over natt. Analysen må utføres innen 24 timer. Et annet alternativ er at prøvene sentrifugeres og supernatanten (klar fase) overføres til nye rør som kan oppbevares kjølig i inntil 3 dager.

Eurofins tilbyr analyse av plasmaklorid for settefiskaktører. For mer informasjon og veiledning, ta kontakt med Barbro Holm eller Monica Kråkenes