Våre tjenester >> Matsvindel (autensitet) >> Nettverksgruppe om Matsvindel & Forebygging

Nettverksgruppe om Matsvindel & Forebygging

Sidebar Image

Matprodusenter møtes med større krav til kunnskap om mulige risiko, kunnskap om hvordan verifisere ektheten av varer og kunnskap om hvordan risiko skal reduseres. For alle bedrifter som er sertifisert etter en GFSI-godkjent mattrygghetsstandard er det et krav at man skal ha gjennomført en sårbarhetsanalyse og treffe de forebyggende tiltakene som er nødvendig.

For å bistå verdikjeden med erfaringer og kunnskap, overvåker Eurofins både potensielle risikosaker som oppstår, samt avsløringer om matsvindel i media og gjennom Food Fraud databasen. Denne kunnskapen vil vi gjerne dele i et Nettverk om Matsvindel & Forebygging, og gjennom våre nyhetsbrev om dette temaet. Vi vil opprette en lukket gruppe der vi fortløpende legger ut informasjon om relevante saker.

Hva kan du forvente ved å være med i nettverket om Matsvindel & Forebygging?

Ca 10 årlige nyhetsbrev  om Matsvindel & Forebygging

Nettverksgruppe – Matsvindel & Forebygging – 2 møter pr år

 • Gjennomgang av saker som er avslørt den siste tiden
 • Erfaringsutveksling blant nettverkets deltakere 
 • Introduksjon av verktøy for sårbarhetsanalyse
 • Konkrete eksempler på matsvindel på sesong produkter (eks innhøstede produkter og marsipan til jul)
 • Hvordan kan matsvindel avdekkes for de konkrete tema for møtet
 • Mulige analyser for verifisering av ekthet
 • Erfaringsutveksling med tanke på verifisering av ekthet

  Mulighet for flere møter ved behov, avtales i nettverket

  Mulighet for relevante gjesteforelesere

Praktiske detaljer

Pris Nyhetsbrev og Nettverksgruppe (inntil 4 deltakere pr. bedrift): kr. 10.000,- eks mva per år.
Pris kun Nyhetsbrev: kr. 4.600,- eks mva per år

Deltakere i nettverket vil kunne få rabatt på våre andre tjenester innenfor tema matsvindel, konsulenttjenester, interne kurs og analyser.

Kommende nettverksmøter:

 • 16.april Thon Conference Universitetsgata, Oslo
 • 12.nov – sted er ikke bestemt ennå

 Ved spørsmål, ta kontakt på  mat@eurofins.no