Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Mikrobiologi

Mikrobiologi

Sidebar Image

Eurofins Food & Feed Testing tilbyr et bredt spekter av mikrobiologiske analyser. Vi kan tilpasse analysene etter deres behov, fra råvarer og miljø til prosesskontroll og ferdigvarer. Vi har alltid fokus på å kunne tilby sikre og raske analysemetoder, i kombinasjon med tradisjonelle dyrkningsteknikker. Dette for å levere trygge og kvalitetssikrede resultater.  

Et utvalg av våre tjenester:

  • Kvalitetskontroll og rutineanalyser av næringsmidler
  • Patogene bakterier som f.eks Salmonella, Listeria, EHEC, Campylobacter, Yersinia, Shigella og Vibrio spp.
  • Hygiene og renholdskontroll av miljø
  • Artsbestemmelse av bakterier, muggsopp og gjærsopp
  • Genotyping av Listeria monocytogenes
  • ESBL og antibiotikaresistente bakterier
  • Miljøkontroll av klassifiserte rom/Mikrobiologisk monitorering av renrom
  • Bedriftstilpassede kurs
  • Trygg mat; Utarbeidelse av prøvetakingsplaner og grenseverdier

Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen mikrobiologiske analyser og vurdering av resultater, og vi tilbyr konsulentbistand i spørsmål om regelverk og mikrobiologiske grenseverdier. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester!