Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Mykotoksiner

Mykotoksiner

Sidebar Image

Hva er mykotoksiner?

Mykotoksiner, eller soppgifter, er stoffskifteprodukter produsert av sopp. Forskjellige sopper produserer toksinene i
ulike mengder, varierende med miljø og næringstilgang.

I Norge dannes mykotoksiner særlig på kornet mens det vokser på åkeren, men også importvarer kan inneholde høye konsentrasjoner av toksiner.

Hvorfor analysere?

Flere hundre ulike mykotoksiner er kjent, og felles for dem er at de er giftige for mennesker og dyr selv i svært lav konsentrasjon. De kan være kreftfremkallende, mutagene eller gi svekket immunforsvar.

Ifølge beregninger fra FAO kan så mye som 25 % av verdens matvareproduksjon inneholde mykotoksiner. Hovedkilden for mykotoksiner er kornprodukter, men toksinene kan også finnes i mange andre typer mat, slik som nøtter og frukt. Mykotoksiner kan være et stort problem i dyrefôr hvor toksinene forårsaker sykdom og nedsatt yteevne hos dyrene.

Regelverk

For enkelte mykotoksiner finnes det grenser for hvor mye som tillates i mat og fôr. Grenseverdiene inngår i forskrifter fra Mattilsynet: 

  • Forskrift om forurensende stoffer i næringsmidler
  • Forskrift om fôrvarer

Mattilsynet har videre utgitt “Anbefalte grenseverdier for sopp og mykotoksiner i fôrvarer (11.juni 2015)”.

Hva kan Eurofins hjelpe med

Eurofins kan tilby analyse av alle de vanligste mykotoksinene, enten enkeltvis eller i pakker tilpasset ulike produkter. Vi har høy kompetanse innen dette området , og kan gi råd om hvilke toksiner som bør analyseres i ulike produkter. 

Ta kontakt for mer informasjon om vårt analysetilbud.