Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Plantevernmidler

Plantevernmidler

Sidebar Image

Plantevernmidler brukes for å begrense skader på blant annet frukt og grønnsaker for å opprettholde god kvalitet og hindre tap av avling. Virksomheter som importerer eller selger mat, deriblant frukt og grønnsaker, har ansvar for at matvarer som selges tilfredsstiller de krav som er fastsatt i norsk regelverk.

Det er fastsatt grenseverdier for innhold av plantevernmiddelrester i mat for å sikre at maten som tilbys forbrukerne er helsemessig trygg. Grenseverdiene for rester av plantevernmidler skal overholdes og dersom det påvises for høye mengder av et plantevernmiddel i et produkt, skal produktet trekkes fra markedet.

Ved import av frukt og grønt, må importører ha prøvetakingsplaner og rutiner for forhåndsvurdering av produkter og leverandører. Dette skal sikre at det ikke finnes for mye plantevernmidler i maten, og skal også hindre at maten er smittet med helseskadelige bakterier, virus eller parasitter.

Eurofins analyserer pesticider i de fleste næringsmidler i tillegg til frukt og grønt.

Eurofins tilbyr:

  • Multimetoder hvor det søkes etter rester av forskjellige stoffer
  • Analysemetoder hvor det søkes etter kun noen få bestemte plantevernmidler