Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Sensoriske analyser

Sensoriske analyser

Sidebar Image

Hva er sensoriske analyser?

Sensorisk analyse brukes for å beskrive og vurdere matvarers utseende, lukt, smak og konsistens for å få et mål på egenskaper som kan ha betydning for forbrukerens oppfatning av produktet. Sensorikk er derfor en viktig målemetode for kvalitet på mat. I sensorisk analyse er det menneskets sanser som er analyseinstrumentet.

Hvorfor analysere?

Sensorisk analyse er et viktig verktøy for å oppdage uønskede kvalitetsendringer på et tidlig tidspunkt. Ved systematisk kontroll og oppfølging vil feilproduksjon reduseres og produktkvaliteten øke. Sensorisk analyse gir et unikt helhetsinntrykk av produktet som ikke kan erstattes av mikrobiologiske eller kjemiske analyser. Selv om ulike instrumentelle målemetoder kan gi informasjon om egenskaper ved mat, er det bare ved bruk av de menneskelige sansene vi kan forstå totalopplevelsen av mat.

Hva kan Eurofins hjelpe med?

Eurofins tilbyr sensorisk kvalitetskontroll og vårt dommerpanel er godt trent og har lang erfaring med mange ulike næringsmidler. Eurofins tilbyr sensorisk analyse ved blant annet:

  • Holdbarhetskontroll
  • Kvalitetskontroll av ferdig produkt eller råvarer
  • Reklamasjoner

 Ta kontakt mat@eurofins.no

Eurofins tilbyr grunnleggende kurs i sensorikk

Les mer på våre kurssider