Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> SLP/ PT

SLP

Sidebar Image

Hva er SLP?

Sammenlignende laboratorieprøving (SLP), også kjent som internkalibrering eller ringtester, er en del av kvalitetssikringen av et laboratoriums analyseresultater. Dette er en ekstern kvalitetskontroll som demonstrerer laboratoriets helhetlige evne til å analysere og rapportere riktige svar på avtalte analyseparametere over tid.

Eurofins tilbyr SLP innen mikrobiologi, både næringsmidler og vann, og innen kjemi for næringsmidler. SLP innen mikrobiologi er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043. Prøvematerialet er enten tørkede matvarer eller frysetørkede ampuller. Prøvemateriale for kjemi er naturlige meieriprodukter. 

Eurofins tilbyr også SLP innen kjemi - uakkreditert. Prøvemateriale som blir benyttet er meieriprodukter (melk/ fløte, hvitost, og smør), kjøtt og korn (falltall). 
Ta kontakt for mer informasjon om SLP innen kjemi

Hvorfor gjennomføre SLP

  • Analyse av SLP er blant annet godt egnet for å identifisere problemer og initiere forbedringer i laboratoriet
  • Det kan brukes for å sammenligne metoder
  • Det kan brukes for å utdanne laboratoriepersonell
  • Det øker kunders tillit til resultater
  • Deltakelse i SLP gir mulighet for å teste nye metoder og utstyr før de tas i bruk

Hvordan gjennomføres SLP?

SLP programmene arrangeres 4 ganger per år. Deltakere velger selv hvilke analyser de skal utføre og hvilke runder de deltar på. En rapport med resultater og grafiske fremstillinger fra omgangen blir tilsendt slik at deltagerne kan sammenligne egne resultater med andre deltakere. Deltakende laboratoriers identitet er konfidensiell.

Vår erfaring viser at denne formen for kvalitetssikring gir gode resultater for deltakerne, og er et svært vellykket kvalitetssikringstiltak. Eurofins Food & Feed Testing er Norges største landsdekkende rutinelaboratorium for næringsmidler. Vi har vært en støttespiller for næringsmiddelindustrien i mer enn 60 år,og vi har mer enn 20 års erfaring som arrangør av sammenlignende laboratorieprøvinger.

Kontakt oss for detaljert informasjon om deltakelse, omganger og priser.

Les mer om SLP mikrobiologi nærlingsmilder Påmelding SLP mikrobiologi næringsmidler
Les mer om SLP mikrobiologi vann Påmelding SLP mikrobiologi vann

Klick here for information in English