Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> SLP/ PT

SLP

Sidebar Image

Klick here for information in English

Hva er SLP?

Sammenlignende laboratorieprøving (SLP), også kjent som internkalibrering eller ringtester, er en del av kvalitetssikringen av et laboratoriums analyseresultater. Dette er en ekstern kvalitetskontroll som demonstrerer laboratoriets helhetlige evne til å analysere og rapportere riktige svar på avtalte analyseparametere over tid.

Eurofins tilbyr SLP innen mikrobiologi, både næringsmidler og vann. Prøvematerialet er enten tørkede matvarer eller frysetørkede ampuller produsert av IMF Quality Services Pty. Ltd., Australia. SLP innen mikrobiologi er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043. Siste gyldige akkrediteringsdokument er tilgjengelig på Norsk Akkrediterings hjemmeside.

Eurofins tilbyr også SLP innen kjemi - uakkreditert. Prøvemateriale som blir benyttet er meieriprodukter (melk/ fløte, hvitost, og smør), kjøtt og korn (falltall). 
Ta kontakt for mer informasjon om SLP innen kjemi

Hvorfor gjennomføre SLP?

  • Analyse av SLP er blant annet godt egnet for å identifisere problemer og initiere forbedringer i laboratoriet
  • Det kan brukes for å sammenligne metoder
  • Det kan brukes for å utdanne laboratoriepersonell
  • Det øker kunders tillit til resultater
  • Deltakelse i SLP gir mulighet for å teste nye metoder og utstyr før de tas i bruk

Hvordan gjennomføres SLP?

SLP programmene arrangeres 4 ganger per år. Deltakere velger selv hvilke analyser de skal utføre og hvilke runder de deltar på. Det vil i etterkant av en omgang bli sendt ut to rapporter; en foreløpig og en sluttrapport. Sluttrapporten inneholder resultater og grafiske fremstillinger fra omgangen, slik at deltagerne kan sammenligne egne resultater med andre deltagere.

Vår erfaring viser at denne formen for kvalitetssikring gir gode resultater for deltakerne, og er et svært vellykket kvalitetssikringstiltak. Eurofins Food & Feed Testing er Norges største landsdekkende rutinelaboratorium for næringsmidler. Vi har vært en støttespiller for næringsmiddelindustrien i mer enn 60 år, og har arrangert sammenlignende laboratorieprøvinger i mer enn 20 år.

Klikk her for påmelding

Les mer om SLP mikrobiologi vann
Les mer om SLP mikrobiologi næringsmidler

Kontakt oss for detaljert informasjon om deltakelse, omganger og priser

Nina Skammelsrud
SLP Leder/PT Manager
+47 481 80 117
PT001@eurofins.no

Therese Lundberg
SLP koordinator/PT Coordinator
+47 945 04 182
PT001@eurofins.no