Våre tjenester >> SLP/ PT >> Mikrobiologi næringsmidler

Mikrobiologi næringsmidler

Sidebar Image

Hvordan gjennomføres SLP?

 • SLP-programmene gjennomføres 4 ganger per år
 • Deltakerne får tilsendt de SLP-prøvene de har meldt seg på i god tid før oppstart og analysene foregår hos deltakerne i det samme 2-ukers tidsintervallet
 • Resultatene skal rapporteres elektronisk innen tidsfristens utløp
 • Deltakerne vil motta en foreløpig rapport ca. 2 uker etter rapporteringsfristen. Endelig rapport vil foreligge ca. 5-6 uker etter rapporteringsfristen
 • I forbindelse med avvikling av sommerferie/juleferie kan sluttrapport bli noe forsinket

SLP-programmet for næringsmidler er delt i 3 ulike prøvetyper; ikke-patogene prøver, patogene prøver og prøver for Termotolerante Campylobacter og sykdomsfremkallende Vibrio spp.

Ikke-patogene prøver

Patogene prøver

Campylobacter og Vibrio

Tørkede matvarer med høyt meieriinnhold. Denne pakken består av 3 prøver.

Prøvene inneholder en kombinasjon av bakterier og sopp som er egnet for kvantitativ bestemmelse.

Ulike tørkede matvarer som består av kornblandinger, grønnsaker, dessertblandinger etc. Det leveres 3 prøver om gangen.

Prøvene inneholder en kombinasjon av bakterier som er egnet for kvantitativ og/ eller kvalitativ bestemmelse.

Arrangeres 2 ganger i året (april/mai og oktober/november. Prøvematerialet er frysetørkede ampuller.

Det leveres 3 prøver om gangen.

 • Aerobe mikroorganismer
 • Melkesyrebakterier
 • Fremmedkim
 • Enterobacteriaceae
 • Koliforme bakterier
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • Escherichia coli
 • Mugg
 • Gjær
 • Bacillus cereus
 • Enterococcus
 • Koagulasepositive stafylokokker
 • Clostridium perfringens/ Sulfittreduserende bakterier
 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes (kvantitativ + kvalitativ)
 • Escherichia coli O157
  (uten STX)
 • Sykdomsfremkallende Vibrio spp.
 • Termotolerante Campylobacter spp.
  (kvantitativ + kvalitativ)

Påmelding

Detaljert informasjon om tidspunkt for omgangene, påmelding og priser finner du her. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med oss

Les mer om SLP mikrobiologi vann

Hva er SLP? 

Kontakt oss for detaljert informasjon om deltakelse, omganger og priser

Nina Skammelsrud
SLP Leder/PT Manager
+47 481 80 117
PT001@eurofins.no

Therese Lundberg
SLP koordinator/PT Coordinator
+47 945 04 182
PT001@eurofins.no