Våre tjenester >> SLP/ PT >> Mikrobiologi næringsmidler

Mikrobiologi næringsmidler

Sidebar Image

Hvordan gjennomføres SLP?

  • SLP-programmene gjennomføres 4 ganger per år
  • Deltakerne får tilsendt de SLP-prøvene de har meldt seg på i god tid før oppstart og analysene foregår hos deltakerne i det samme 2-ukers tidsintervallet
  • Resultatene skal rapporteres elektronisk innen tidsfristens utløp
  • Deltakerne vil motta en foreløpig rapport ca. 2 uker etter rapporteringsfristen. Endelig rapport vil foreligge ca. 6 uker etter rapporteringsfristen
  • I forbindelse med avvikling av sommerferie/juleferie kan sluttrapport bli noe forsinket

Programmet for mikrobiologi i næringsmidler er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043. Leverandøren av testmaterialet er IMF Quality Sevices Pty. Ltd., AustraliaSLP-programmet for næringsmidler er delt i 3 ulike prøvetyper; ikke-patogene prøver, patogene prøver og prøver for Vibrio spp. og Campylobacter spp.

Ikke-patogene prøver

Patogene prøver

Vibrio spp. og Campylobacter spp.

Tørkede matvarer med høyt meieriinnhold. Det leveres 3 prøver om gangen.

Prøvene inneholder en kombinasjon av bakterier og sopp som er egnet for kvantitativ bestemmelse.

Ulike tørkede matvarer som består av kornblandinger, grønnsaker, dessertblandinger etc. Det leveres 3 prøver om gangen.

Prøvene inneholder en kombinasjon av bakterier som er egnet for kvantitativ eller kvalitativ bestemmelse.

Arrangeres 2 ganger i året (april/mai og oktober/november. Prøvematerialet er frysetørkede ampuller.

Det leveres 3 prøver om gangen.

Påmelding

Detaljert informasjon om tidspunkt for omgangene, påmelding og priser finner du her. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med oss

Les mer om SLP mikrobiologi vann

Hva er SLP?