Våre tjenester >> SLP/ PT >> Mikrobiologi vann

Mikrobiologi vann

Sidebar Image

Hvordan gjennomføres SLP?

  • SLP-programmene gjennomføres 4 ganger per år
  • Deltakerne får tilsendt de SLP-prøvene de har meldt seg på i god tid før oppstart og analysene foregår hos deltakerne i det samme 2-ukers tidsintervallet
  • Resultatene skal rapporteres elektronisk innen tidsfristens utløp
  • Deltakerne vil motta en foreløpig rapport ca. 2 uker etter rapporteringsfristen. Endelig rapport vil foreligge ca. 6 uker etter rapporteringsfristen
  • I forbindelse med avvikling av sommerferie/juleferie kan sluttrapport bli noe forsinket

Programmet for mikrobiologi i vann er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043. Leverandøren av testmaterialet er IMF Quality Services Pty. Ltd., Australia

  • SLP programmet for vann består av frysetørkede ampuller.
  • Hver omgang består av 4 prøver.
  • Etter rekonstituering vil prøvene være noe mer forurenset enn drikkevann for å sørge for at målorganismer detekteres.
  • Prøvene inneholder en kombinasjon av bakterier og sopp som er egnet for kvantitativ bestemmelse

Påmelding

Detaljert informasjon om tidspunkt for omgangene, påmelding og priser finner du her. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med oss

Les mer om SLP mikrobiologi næringsmidler

Hva er SLP?