Våre tjenester >> SLP/ PT >> Mikrobiologi vann

Mikrobiologi vann

Sidebar Image

Hvordan gjennomføres SLP?

 • SLP-programmene gjennomføres 4 ganger per år
 • Deltakerne får tilsendt de SLP-prøvene de har meldt seg på i god tid før oppstart og analysene foregår hos deltakerne i det samme 2-ukers tidsintervallet
 • Resultatene skal rapporteres elektronisk innen tidsfristens utløp
 • Deltakerne vil motta en foreløpig rapport ca. 2 uker etter rapporteringsfristen. Endelig rapport vil foreligge 5-6 uker etter rapporteringsfristen
 • I forbindelse med avvikling av sommerferie/juleferie kan sluttrapport bli noe forsinket

SLP programmet for vann består av 3 frysetørkede ampuller. Etter rekonstituering vil prøvene være noe mer forurenset enn drikkevann for å sørge for at målorganismer detekteres.

Prøvene inneholder følgende kombinasjon av bakterier og sopp som er egnet for kvantitativ bestemmelse:

 • Kimtall, 22 ºC og 36 ºC
 • Koliforme bakterier
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • Escherichia coli
 • Intestinale enterokokker
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Mugg og gjær

Påmelding

Detaljert informasjon om tidspunkt for omgangene, påmelding og priser finner du her. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med oss

Les mer om SLP mikrobiologi næringsmidler

Hva er SLP? 

Kontakt oss for detaljert informasjon om deltakelse, omganger og priser

Nina Skammelsrud
SLP Leder/PT Manager
+47 481 80 117
PT001@eurofins.no

Therese Lundberg
SLP koordinator/PT Coordinator
+47 945 04 182
PT001@eurofins.no