Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Analyse av fipronil

Analyse av fipronil i egg

Sidebar Image

I forbindelse med fipronil-skandalen er flere millioner egg trukket tilbake fra butikker i hele Europa. Også i Norge er det avdekket produkter med innhold av innsektsmiddelet fipronil. Disse inneholder produkter laget av egg i utlandet (f. eks. eggepulver eller andre bestanddeler av egg). Alle egg som selges i norske butikker er norskproduserte. Dette er fordi all norsk eggproduksjon er underlagt en salmonellagaranti. Det er dermed trygt å spise ferske egg.

Hva er fipronil:

Fipronil er et insektsmiddel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr, og forbudt å benytte på matproduserende dyr. World Health Organization (WHO) klassifiserer stoffet som moderat helsefarlig. Fipronil kan gi symptomer som irriterte øyne, hud, kvalme, samt oppkast. Om man spiser egg over lang tid kan lever, nyrer og skjoldbruskkjertel påvirkes ifølge World Health Organization (WHO). Fipronil går ut av kroppen etter noen få dager. Om du har spist egg på utenlandsferie i sommer, vil inntaket være for lavt til at dette utgjør noen helserisiko ved et normalt kosthold.

Fipronilholdige legemidler kan ikke brukes til matproduserende dyrearter, og grenseverdier for restmengder (MRL) er derfor ikke fastsatt.

Analyser av fipronil

Analysekode  Prøvetype   Analysetid normal (arbeidsdager)   Analysetid hasteprøve (arbeidsdager
 JCFIP  100 % egg (eggeplomme, hele egg, kokte egg, eggepulver)  8  5
 JCFIL  Matvarer som inneholder egg eller kylling (bakevarer, dressing, kjøtt osv.)  10  6
 JCFIS  Fôr, fjørmel og komplekse produkter  10  Kan være mulig ved forespørsel

Hasteanalyse må varsles før innsending, se kontaktinformasjon under.

Last ned bestillingsskjema for kjemi i næringsmidler

Kontakt oss for spørsmål om analyse av fipronil i mat og fôr 

 Kjemi mat  Kjemi fôr og marin  Avd. leder kjemi

kjemifood@eurofins.no

kjemifeed@eurofins.no

Eirin Schrøder

Telefon: 94 50 42 57

Telefon: 94 50 41 91

 eirinschroder@eurofins.no
Telefon: 93 44 68 94