Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> ATPase-nivået - sikreste indikatoren på en vellykket smoltifisering

ATPase-nivået - sikreste indikatoren på en vellykket smoltifisering

Sidebar Image

Som en forberedelse i overgangen fra ferskvann til saltvann går anadrom fiskearter gjennom en serie med uavhengige, men koordinerte fysiologiske endringer, kalt smoltifisering. Smolt satt ut på riktig tidspunkt tåler utsett i sjø bedre, spiser og utnytter fôret bedre, er mer motstandsdyktig mot sykdommer og parasitter - og har bedre overlevelse og vekst i sjø.

Eurofins avd. Leknes er Norges ledende laboratorium for gjennomføring av ATPase-analyser, og tilbyr både den tradisjonelle ATPase enzymaktivitesanalysen og PCR analysen som er gode hjelpemidler for å vurdere fiskens sjøvannstoleranse.

ATPase enzymaktivitet: Analyserer den totale ATPase – aktiviteten. Prøvematerialet må være frosset gjellevev, og avhengig av rask transport og analyse.

ATPase PCR analyse: Analyserer genuttrykket til ferskvann ATP ase. Prøvematerialet har bedre holdbarhet i forhold til transport og analyser.

Ved tolking av resultater er det viktig å vurdere ATPasedataene opp mot alle tilgjengelige opplysninger om fisken. Rapporten sendes derfor ut med vedlegg der ATPasedata for hele uttaksserien og sammenstilles med morfologiske data som smoltindeks, K-faktor og vekt. En kan enkelt se utviklingen i gruppa og når dataene sammenstilles med fiskens adferd i karet har man et godt grunnlag for å vurdere fiskens smoltstatus.

Les mer om ATPase-analyser

Bestill ATPase-analyser

Kontakt Eurofins avd. Leknes

Telefon: 76 08 95 50
E-post: Leknes@eurofins.no