Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Enda bredere fagekspertise innen kjemi

Bredere fagekspertise innen kjemi

Sidebar Image

For å styrke vår kompetanse og ytterligere øke fokus innen kjemifaget, er nå kjemiavdelingen delt i to team med dedikerte fagfelt:

  • Mat - alle kemiske analyser i matens verdikjede

  • Fôr/ marint - alle kjemiske analyser ved produksjon av fôr (landbasert og marint) og kjemiske analyser i hele den marine verdikjenden

Vårt kompetanseteam innen kjemi Mat

Hanne Abildgaard   Teamleder Mat 
Merete Meum Kundeveileder Mat 
Aurora Ø. Olsen Kundeveileder Mat 
Vårt mat-team har felles e-postadresse som dere alltid når oss på:
kjemifood@eurofins.no
Tlf: 94 50 42 57

 Vårt kompetanseteam innen kjemi Fôr og Marint

Maria Therese Tjernsbekk Teamleder Fôr/ Marint
Ingeborg Kleive Kundeveileder Fôr/ Marint
Mariann Heggstad Kundeveileder Fôr/ Marint
Natalia Rønneberg Dahl KAM/ Kundeveileder Fôr/ Marint

Vårt fôr/ marint-team har felles e-postadresse som dere alltid når oss på:
kjemifeed@eurofins.no
Tlf: 94 50 41 91

 Fagsjef, KAM og avdelingsleder Kjemi

Gjermund Vogt Fagsjef Kjemi gjermundvogt@eurofins.no  Tlf: 90 11 32 89 
Valeria Araya KAM Kjemi valeriaaraya@eurofins.no Tlf: 93 25 10 43
Eirin Schrøder Avdelingsleder Kjemi eirinschroder@eurofins.no Tlf: 93 44 68 94