Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Endringer i nasjonale bestemmelser for søkeprosessen for tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler

Endringer i nasjonale bestemmelser for søkeprosessen for tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler

Sidebar Image

I forskrift om tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler, er det i dag søknadsplikt ved berikning av mineraler og vitaminer til næringsmidler, men noen spesifikke unntak. Mattilsynet foreslår nå en forenkling av forskriften, som skal gi en mer effektiv og enklere saksbehandling. Forslaget innebærer å innføre en positivliste for mineraler og vitaminer, med tilhørende grenseverdier. Om virksomheter tilsetter vitaminer og mineraler som går utover det som står oppført i positivlisten må virksomhetene melde dette til Mattilsynet. Høringsfrist og utarbeidelse av forskrift er satt til våren 2018, men fastsettelse og kunngjøring av forskriften er ikke avklart. Les mer her

Eurofins kan tilby analyser innen mineraler og vitaminer i næringsmidler, og vil være oppdatert iht forskriftsendringen. Gjennom analyser sikrer virksomheten korrekt deklarert mengde, og at nivået ikke reduseres gjennom holdbarheten i produktet. Vi vil løpet av høsten invitere til vitaminfagdag på vårt kompetansesenter i Danmark.

Les mer om vitaminanalyser