Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Eurofins’ akkreditering TEST 105 og TEST 124 er nå overført til TEST 001

Akkreditering TEST 105 og TEST 124 er terminert og akkrediteringsomfanget er overført TEST 001

Sidebar Image

Vi vil med dette informere om at akkreditering TEST 105 og TEST 124 er terminert og akkrediteringsomfanget er overført TEST 001.

Analysene utføres ved samme laboratorium som tidligere og med samme analytiske kvalitet. Les mer om vår akkreditering

For spørsmål, ta kontakt med ditt lokale laboratorium eller send oss en e-post til mat@eurofins.no