Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Eurofins Food Consulting

Nyhet! Eurofins Food Consulting

Sidebar Image

Etter mange henvendelser og stor pågang etter vår kompetanse, har Eurofins gleden av å presentere vår nyopprettede avdeling, Eurofins Food Consulting.

Avdelingen tilbyr ekspertiserådgivning innen mattrygghet, mikrobiologi og kjemi. For våre kunder innebærer det faglig rådgivning gjennom hele verdikjeden. Vi bistår små og store virksomheter med faglig sparring og kompetanseheving. 

Av tjenester vi tilbyr, kan vi nevne:

  • Utarbeidelse av prøveuttaksplaner ved hjelp av risikobasert prøvetaking
  • Matkontaktmaterialer – gjennomgang og vurdering av samsvarserklæringer, innhenting av relevant informasjon og migrasjonsanalyser
  • Kurs – bedriftsinterne og åpne kurs
  • Rådgivning innen mattrygghet, hygiene og regelverkstolkning

Ta kontakt for mer informasjon

Birgitte Flatval
Food Safety Consultant
+47 930 64 133
FoodConsulting@eurofins.no