Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Eurofins lanserer ny 24-timers Listeria-analyse

Eurofins lanserer ny 24-timers Listeria-analyse

Sidebar Image

Vår nye metode BACGene Listeria er en kvalitativ PCR-metode for påvisning av Listeria monocytogenes. Den Afnor validerte metoden BACGene Listeria monocytogenes (Afnor EGS 38/03-01/17) har høy spesifisitet og sensitivitet for påvising av Listeria monocytogenes i næringsmidler og miljøprøver.

Vår nye metode er en kvalitativ real-time PCR-deteksjon av Listeria monocytogenes. Metoden er validert for miljøprøver og alle typer næringsmidler, samt akkreditert. Analysesertifikatene vil heretter henvise til metode Afnor EGS 38/03-01/17. Svartid på analysen vil være et døgn raskere og alle negative svar rapporteres dagen etter mottak av prøven ved laboratoriet.

Negative svar rapporteres dagen etter mottak til laboratoriet. Positive svar er mistenkelige og vil varsles samme dag som negative svar foreligger. Mistenkelige svar skal verifiseres ved dyrkning.

Les mer her