Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Eurofins med toppresultat for olje-i-vann-analyser!

Eurofins med toppresultat for olje-i-vann-analyser!

Sidebar Image

I årets to ringtester fra Aquacheck (LGC, UK) for analyse av olje-i-vann, der over 72 laboratorier fra hele verden har deltatt, kommer Eurofins svært godt ut. Det er vårt laboratorium i Bergen som utfører analyse av olje-i-vann. I siste runde, avholdt i november i år, ble Eurofins det beste laboratoriet i verden. I runden som ble avholdt tidligere i år ble Eurofins nummer 3.  Dette understreker Eurofins’ forpliktelse til høy analytisk kvalitet og pålitelige resultater.

Alle oljeutskillere knyttet til aktivitet fra bensinstasjoner, vaskehaller, verksteder, bussterminaler og lignende skal funksjonstestes for å tilfredsstille krav i Forurensingsforskriften. Analyse av olje-i-vann er således en sentral parameter, som indikerer hvor godt oljeutskilleren fungerer. Eurofins utfører analysen etter den internasjonale standarden NS-EN-ISO 9377-2, som spesifisert i forskriften. Dette gir noen viktige fordeler for anleggseier:

  • Metoden er spesifikk og robust for petroleumsrelaterte hydrokarboner
  • Metoden har et rensetrinn som fjerner fett, såpe, kjemikaler og andre organiske forbindelser
  • Vi kan tilby kommentar om oljetype for eventuell kildesporing

I sum reduserer dette risikoen for falske positive resultater, som i større grad skjer ved bruk av andre analysemetoder. Dette kan ha som konsekvens at oljeinnholdet i avløpsvannet overvurderes, og at man på et feilaktig grunnlag foretar service og utbedringer.

Les mer om analyse av olje-i-vann i vårt produktblad

Ta kontakt for mer informasjon

Joakim Skovly
Avdelingsleder Eurofins Bergen
+47 928 85 722
JoakimSkovly@eurofins.no