Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Eurofins tilbyr utvidede analysemuligheter for olje i vann – oljeinnhold >C5-10

Utvidede analysemuligheter for olje i vann - oljeinnhold >C5-C10

Sidebar Image

Eurofins kan nå tilby utvidet analyse for oljeinnhold i vann, der innholdet av mer flyktige forbindelser, oljefraksjonen >C5-C10, kartlegges samtidig som  C10-C40. Analysen kan bestilles som et tillegg til analyse av oljefraksjon C10-C40, som Eurofins utfører etter anbefalt metode NS-EN-ISO 9377-2. Du trenger ikke levere ekstra prøvemateriell.

  • Produktet selges som pakke med kode PMX43.
  • Produktet inkluderer kommentar av oljetype.
  • Metoden for analyse av oljefraksjon >C5-C10 er uakkreditert, men validert. Analyse av oljefraksjon C10-C40 er akkreditert.
  • For mer informasjon, send en e-post til Bergen@eurofins.no eller kontakt oss på telefon 945 04 242

ISO9377-02 setter krav til at analyse skal starte senest 4 døgn etter prøveuttak. Vi ønsker med dette å henstille om rask levering fra prøveuttak til lab. Husk også å ta prøve ut på glassflaske og ikke fyll mer enn til «skulderen» på flasken.