Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Flere alvorlige funn på matsvindel

Flere alvorlige funn på matsvindel

Sidebar Image

OPSON-rapporten fra Europol viser flere alvorlige funn på matsvindel. Operasjonen er koordinert av Europol og Interpol med hjelp fra tollvesen, politi, og nasjonale myndigheter. Siden 2011 har et flertall av land tatt del i OPSON. Dette viser at bevisstheten om matsvindel er økende.

Mattilsynet publiserte i slutten av april at det i Norge er gjort funn av tunfisk som er kjemisk sminket. Dette er gjort for å få tunfisken til å se ferskere ut. Det ble gjort funn på 1 av 5 prøver som mattilsynet tok fra grossister, restauranter, butikker og ved grensekontroll. 

Matsvindel

Fødevarestyrelsen i Danmark avdekket at beskyttede merkevarer som buffalomozzarella og parmaskinke ikke samsvarte med selve produktet. Tørket krydder ble testet og det ble gjort funn av udeklarerte plantearter i Oregano. I Sverige er det gjort funn som viser systematisk juks med datomerking, funn av godteri som er utsatt for skadedyr med ukjent opprinnelse, samt funn av kjøtt oppbevart under feil kjølingsforhold. Andre større saker er funn av salg av råttent kjøtt, som er kategorisert som mulig helsefarlig. Det er også avdekket forfalsket morsmelkerstatning som var tiltenkt det kinesiske markedet.

Les OPSON-rapporten

Alle virksomheter, som produserer næringsmidler, er ansvarlig for at produktene er trygge og at de inneholder det som er deklarert. Eurofins utfører en rekke analyser som skal gjøre det lettere å sikre at alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen av næringsmidler er dokumentert korrekt. Eurofins har spesialkompetanse som kan hjelpe din bedrift med valg av riktig analysemetode for å avdekke mulig matsvindel.

Kontakt oss: kjemifood@eurofins.no