Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Flere typer kjeks har høye verdier av akrylamid

Studie fra Forbrukerrådet om akrylamid i kjeks, viser at halvparten overskrider referanseverdi

Sidebar Image

Forbrukerrådet publiserte 11. mars 2019 i en studie som viser at flere typer kjeks har høye verdier av akrylamid. Studien viser at halvparten av kjekstypene som ble testet hadde høyere verdier enn hva som er gitt som referanseverdi som gjelder for sped- og småbarn.

Rapporten kan leses i sin helhet her 

Etter nytt regelverk fra april 2018 skal produsentene også regelmessig utføre tester og analysere for innhold av akrylamid. Dessuten er det diskusjon i EU for et enda strengere regelverk for akrylamid med hensyn til forbrukere, les om saken her.

Ønsker du tilbud på akrylamid analyser?

Ta kontakt med oss på mat@eurofins.no