Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Første møte avhold i Nettverksgruppen om Matsvindel & Forebygging

Første møte for Nettverksgruppen om Matsvindel & Forebygging har hatt en vellykket gjennomføring

Sidebar Image

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS har hatt åpen påmelding til bedrifter for å være med i Nettverksgruppen om Matsvindel & Forebygging. Første nettverksmøte ble holdt 31.oktober med 42 medlemmer fra 23 bedrifter.

Målet med nettverket er å skape en arena for matindustrien der de kan ha åpen dialog rundt temaet matsvindel. Det er ønskelig at matsvindel blir tatt alvorlig av politikere og myndigheter, på liknende nivå som matsvinn. Finnes det godt forebyggingsarbeid mot matsvindel, vil det være et verktøy i forbindelse med reduksjon av matsvinn.

Første nettverksmøte var en vellykket gjennomføring der flere temaer ble gjennomgått. Definisjon av matsvindel ble presentert. Matsvindel ansees som et samfunnsproblem. For å bekjempe matsvindel, er det svært viktig at alle aktører i næringskjeden samarbeider om å jobbe forebyggende. Gjesteforeleser Petter Olsen, fra Nofima, gikk gjennom blockchain og hva denne teknologien kan og ikke kan gjøre for å bedre synligheten i bedriftens forsyningskjede. Viktigheten av samarbeid og tillit i næringen, og hvordan samarbeid med myndighetene kan bedres, ble gjennomgått av Keren Bar-Yaacov fra Mattilsynet. Eurofins gikk gjennom analyseverktøy for ulike produkter, og hvilke vurderinger som bør gjøres når analyseplaner utarbeides etter sårbarhetsanalyser.

Eurofins presenterte også en oversikt over risikovarer (sårbare varer) etter årets krevende sommer med klimautfordringer. Klimautfordringene har påvirket avlinger, pågående handelskrig mellom USA og Kina, som videre påvirker verdensmarkedene. Fremtidig risiko ble også presentert, bl.a. afrikansk svinepest blant villsvinbestander, samt Brexit og dets påvirkning i EU-markedet, m.m.

Det er nå rom for flere bedrifter til å melde seg på til neste møte som er satt til 3.april 2019. På neste møte vil det bli anledning til erfaringsutveksling, case-presentasjoner og dialog om nettverkets mandat.

Les mer om nettverket her

I tillegg har vi to gjesteforelesere: Espen Lindseth fra Tine, som vil fortelle oss om Tines arbeid med hensyn til forebygging av matsvindel, og Joerg Lickfett fra Eurofins Tyskland, som vil fortelle oss om markedet og risiko rundt te og krydder fra Asia.

Eurofins ønsker å takke deltakere og gjesteforelesere for et vellykket møte.

Tilbakemeldinger fra deltagerne

Her er noen av tilbakemeldingene som er gitt:

  • «Matsvindel er et felles ansvar å bekjempe og mattrygghet vårt felles ansvar å opprettholde. Nettverket er god møteplass for matindustrien for å diskutere problemstillinger, konkrete tilnærminger og dele ideer for å sikre tillit i hele leverandørkjeden frem til forbruker.»
  • «Flott initiativ! Dette har vi også ventet på en stund. Det var nyttig å få en arena for å dele kunnskap om Food Fraud risiko, dette er noe som angår hele matbransjen.»
  • «Nettverksmøtet var meget nyttig på mange flere måter enn bare som faglig påfyll. Et meget bra initativ, og et viktig steg i retning av å avdekke, og ikke minst forebygge, matsvindel.»

Deltagere i nettverksgruppen

Bedrifter i nettverket per november 2018: Alimenta AS; Aquatiq Consult As; Arne B. Corneliussen AS; Art Nor as; BAMA Gruppen AS; BM- Food AS; Brenntag Nordic AS; Coop Norge SA; DNV GL Business Assurance Norway AS; Findus AS; Geia Food AS; Gorines AS; Grillstad AS; Harlem Food AS; Hygieneconsult AS; Kavli Norge AS; Kjøtt og Fjørfebransjens Servicekontor Sa; Mills AS; Noramix Trade AS; Norgesgruppen ASA; Pals AS; Rema Koin AS; Scandza AS

Kontakt

Valeria C. Araya
Key Account Manager Chemistry/ Interco
+47 932 51 043
ValeriaAraya@eurofins.no

Eirin Schrøder
Business Unit Leder Kjemi
+47 934 46 894
EirinSchroder@eurofins.no