Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Forbedrede PFOS/PFOA-analyser fra Eurofins

Forbedrede PFOS/PFOA-analyser fra Eurofins – vi spesialiserer oss på PFAS forbindelser

Sidebar Image

PFAS (Per- og polyfluorerte alkylstoffer) er en stoffgruppe med et stadig større fokus, og man finner i økende omfang disse forbindelsene i miljøet. Da disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen, vil de ha en langtidseffekt og akkumuleres i næringskjeden.  Miljøkonsekvensene og helseeffektene er ennå ikke endelig kartlagt, men forskning indikerer til dels alvorlige konsekvenser.  PFAS er også inkludert i Vannforskriften. 

Som en følge av dette har Eurofins utviklet en forbedret metode for denne type analyse for vann- og jordprøver. Vi kan nå tilby PFAS-analyser med betydelig lavere bestemmelsesgrenser (LOQ) og kortere svartider.

  • Vannprøver får en LOQ på 0,3 ng/L, som er under Vannforskriftens krav på 0,65 ng/L. 
  • Jordprøver får en LOQ på 0,2 – 1 µg/kg TS. 
  • Standard svartid vil være 1 uke.
  • Hasteprøver kan leveres med en svartid på 2 dager.

For å forenkle bestilling av PFAS-analyser, tilbyr vi to fast definerte pakker for hver prøvetype: En enkel pakke (PFOS, PFOA) og en utvidet pakke med 23 ulike forbindelser.

Vi kan nå også skille mellom forgrenede og lineære PFAS-forbindelser og oppgi resultatet for hver av disse. Dette gjelder PFOS, PFOA, PFHxS og PFOSA.  Forgrenede PFAS er mer vannløselige enn de lineære, og det vil derfor kunne være en ulik fordeling av disse i vann og jord.  Eurofins kan, som følge av dette, også tilby analyse av PFAS ved utlekkingstester, noe som kan være til hjelp ved risikovurdering knyttet til forurenset grunn. Det vil også være mulig å bestille forløperne til PFOS (FOSAA, Me- og Et-FOSE, Me og Et-FOSA samt Me- og Et-FOSAA) som et tilvalg. PFOSA inngår i den utvidede pakken.

Eurofins er akkreditert for analyse av PFAS.

Ta kontakt med din kundeveileder for mer informasjon.