Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Fullbooket miljøseminar skapte engasjement

Fullbooket miljøseminar skapte engasjement

Sidebar Image

Eurofins samlet over 80 tilhørere til sitt miljøseminar onsdag 21. september. Seminaret ble avholdt sentralt i Oslo, og dekket temaer som oljeforurensninger i jord og vann, måleusikkerhet og grenseverdier, nye krav til miljømerking av bilvaskehaller samt spennende innovasjoner innen kildesporing av miljøgifter. 

Med våre miljøseminarer håper vi å samle et publikum som går på tvers av bransjer, og på denne måten skape en arena for utveksling av ideer og erfaringer, samt faglig påfyll”, sier Robert Gulevski, administrerende direktør i Eurofins Environment. Et raskt blikk på deltakerlisten bekrefter at ambisjonen ble oppnådd. Tilstede var rådgivende ingeniører, industri, offentlig myndighet og forvaltning, utstyrsleverandører og forskningsmiljøer. Det var stort engasjement blant publikum, med spørsmål og diskusjon underveis i foredragene. 

Seminaret var det tredje i rekken for Eurofins. Det første ble avholdt i Kristiansand i september 2015, og det andre i Bergen i april i år. “Dette vil være halvårlige seminarer vi vil avholde på forskjellige steder i Norge, og det neste har vi allerede planlagt å legge til Trondheim i april neste år” sier Beate Sjøberg, Avdelingsleder i Eurofins og ansvarlig for gjennomføring av seminaret. 

Ønsker du å melde din interesse, ta kontakt