Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Funn av tungmetallet kadmium over tillatt grenseverdi i krabbekjøtt og mørk sjokolade

Funn av tungmetallet kadmium over tillatt grenseverdi i krabbekjøtt og mørk sjokolade

Sidebar Image

Havforskningsinstituttet publiserte en rapport i Mars 2018, der de viser til funn av kadmium i ulike produkter av taskekrabber, som er over tillatt grenseverdi.

Det var kokt brunkjøtt som viser å ha høyest innhold av kadmium. De viser også til at kadmium kan under lagring migrere fra det brune kjøttet til hvite kjøttet hos krabben, hvor det tidligere ikke er målt høye verdier av kadmium. Det danske forbrukerrådet, undersøkte i 2017 uønskede stoffer i mørk sjokolade og fant verdier av kadmium over tiltatt grenseverdi. Det vil være tilstedeværelse av kadmium i sjokolade, da metallet migrerer fra jorden til kakaobønnene.

Kadmium er et tungmetall, som kan finnes i naturlig i jord og tas derfor naturlig opp i blant annet korn og grønnsaker, skjell og krabber. Tungmetaller har egenskaper som gjør at de kan skade dyr og mennesker, og de kan lagres svært lenge i levende vev og i miljøet . EFSA har utført beregninger på inntak av øvre tolererbar grense for mennesker, både barn og voksne. I forskrift om forurensende stoffer i næringsmidler (forordning 1881/2006) er det fastsatt grenseverdier for kadmium i ulike typer næringsmidler.

Eurofins kan tilby analyser for tungmetaller i næringsmiddler som er ihenhold til grenseverdiene satt i lovverket. Ta kontakt med oss på mat@eurofins.no.

Les mer om tungmetaller her