Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Glycoalkaoids i poteter

Glycoalkaoids i poteter

Sidebar Image

BfR i Tyskland har utført en risikovurdering på nivået av glycoalkaloids i overgrodde poteter. Glykoalkoloids, er en naturlig metabolitt /bestanddel i poteten. Ved et høyt inntak av stoffet kan føre til forgiftning. Poteter som er grønne og overgrodd blir anbefalt å kaste, da det er gjort funn av høye verdier av glycoalkaloids i slike poteter.

Et inntak av glycoalkaloids opp mot 200 mg pr kg har blitt ansett som trygt, derimot kommer BfR nå med ny grenseverdien, som er redusert til 100 mg pr kg. Les mer i artikkel fra FoodNavigator

Vi kan hjelpe deg med analyser. Ta kontakt med oss på mat@eurofins.no