Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Grenseverdier for glycidylfettsyreestere

Grenseverdier for glycidylfettsyreestere

Sidebar Image

Det er implementet i forordning (EC) 1881/2006 fastsatt nye grenseverdier for visse forurensende stoffer. I forskriften fastsettes det grenseverdier av glycidylestere av fettsyrer for følgende næringsmidler:

  • Vegetabilske oljer og fett
  • Morsmelkerstatninger
  • Tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn

Reguleringen tredde i kraft per 19. mars i år.

Glycidylestere og 2- og 3-monokloro-propandiol estere (MCPD) regnes som prosesskontaminanter. Disse stoffene sees gjerne på sammen i regelverket. MCPD kan forekomme i næringsmidler som har høyt fett- og saltinnhold, og som blir prosessert under høye temperaturer. Glycidylestere vil stort sett dannes under raffinering og videreprosessering av oljer og fett.

Mengden kontaminanter som dannes er avhengig av både kvaliteten på fettet, og hvor intense produksjonsbetingelsene er med for eksempel av hensyn til varme. 3-MCPD er spesielt koblet til å kunne gi skade på arvemateriale og være kreftfremkallende. I 2016 ble akseptabelt daglig inntak av 3-MCPD (inkl. estere) redusert fra 2 til 0,8 μg/kg kroppsmasse av EFSA. 2-MCPD er ennå ikke kartlagt godt nok til at EFSA kan gjøre en vurdering, og videre studier er anbefalt. Når det gjelder glycidylestere så vil man ved inntak få avspaltet fritt glycidol i mage/tarm og glycidol tas deretter opp i kroppen. Glycidol er av EFSA funnet å være gentoksisik og kreftfremkallende og har derfor fastsatt grenseverdier for disse i visse konsumprodukter.

Innholdet av MCPD og glycidylestere må heretter kunne dokumenteres for å vise at produktene er under grenseverdi. Flere produsenter er allerede i gang med kartlegging av kritiske trinn i produksjonsprosessen for å kunne redusere innholdet av disse kontaminantene. For å dokumentere forbedringstiltakene anbefales det at analyser utføres før og etter modifisering av produksjonen.

Les artikkel fra European Food Safety Authority
Les informasjon fra Mattilsynet

Eurofins kan analysere for en rekke næringsmidler og råvarer for 3-MCPD, 2-MCPD og glycidylestere. Vi kan analysere rene fett og oljer, næringsmidler med fettinnhold >1% og produkter som margarin, smør, smørepålegg med høyt fettinnhold.

Eurofins tilbyr følgende pakker som analyseres med GC-MS/ MS:

  • 2-MCPD-ester
  • 3-MCPD-ester
  • 3-MCPD ester inkl. glycidylestere
  • 2- og 3-MCPD estere inkl. glycidylestere

Ta kontakt med mat@eurofins.no for pristilbud og mer detaljert informasjon om analysene.