Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Har du vurdert din Salmonella-prøvetakingsplan?

Har du vurdert din Salmonella-prøvetakingsplan?

Sidebar Image

I Norge har vi en generelt lav forekomst av Salmonella i egen dyrebestand og norskprodusert mat, men når det gjelder importerte matvarer er situasjonen annerledes. Fra utlandet meldes det stadig om matbårne utbrudd forårsaket av Salmonella-smitte fra miljø eller råvarer, og også i Norge er vi sårbare grunnet økt import.

Les mer om Salmonella-funn her

Salmonella er en bakterie som tåler tøffe miljøpåvirkninger og overlever i tørre og næringsfattige omgivelser. Blandt annet har krydder, tørket frukt og grønnsaker vært involvert i matbårne utbrudd der Salmonella viste seg å være smittekilden.

Les mer om hva vi kan tilby 

Ønsker du en gjennomgang av din prøvetakingsplan?

Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss på telefon 94504180 eller kundesentermikromatmoss@eurofins.no