Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Helseskadelig matkontaktmaterialer

Helseskadelig matkontaktmaterialer

Sidebar Image

Det er gjort funn av helseskadelige kjemikalier i trykkfarge på pappemballasje til mat. Papp og papir og trykkfarger er omfavnet av matkontaktforskriften, og de skal ikke føre til en uakseptabel forandring i næringsmidlet. Vi bistår med rådgivning, analyser og utarbeidelse av samsvarserklæring for din emballasje.

Alle materialer i kontakt med mat skal overholde Matkontaktforskriften (Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler). Dette gjelder både for emballasje, produksjonsutstyr og hjelpeutstyr i direkte kontakt med maten. Eurofins hjelper produsenter, importører og brukere av matkontaktmaterialer. Les mer her

Eurofins tilbyr kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer. Kurset passer for deg som produserer eller importerer emballasje for næringsmiddelprodusenter, og deg som jobber med ansvar for emballasje og produksjonsutstyr i kontakt med mat i hele verdikjeden. Kurset passer også for deg som har kvalitetsansvar knyttet til materialer i direkte kontakt med mat i produksjonsbedrifter, kantiner og restauranter. Les mer her