Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Hygiene- og renholdskontroll

Hygiene- og renholdskontroll

Sidebar Image

Ved produksjon av næringsmidler, stilles det strenge krav til hygiene og renhold. Godt renhold og hygieniske prinsipper skal etterleves og maten skal være trygg.

Både renhold og hygiene er en grunnforutsetning i bedriftens IK-Mat system. Det forventes at god praksis og prosedyrer overholdes. For å dokumentere at mattryggheten ivaretas, skal man verifisere effekten og utførelsen av den etablerte planen. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av analyser.

Jevnlige uttak av flater eller utstyr som er i direkte i kontakt med næringsmidler, med for eksempel dipslide, er enkelt og gir dokumentasjon på den hygieniske statusen i produksjonen.

Sjekk av rent utstyr og hygienestatus i løpet av en produksjonsdag:

  • Aerobe mikroorganismer
  • Enterobacteriaceae.

En generell vurdering av renholdet ved mikrobiologisk kontroll bør bygge på en samlet vurdering av flere uttak og kontrollen bør gjentas regelmessig.

Kontakt

Ta kontakt med oss for mer informasjon, bestilling, priser eller tilbud.

Kontakt din lokale Eurofinslab eller send en e-post til mat@eurofins.no