Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Importere prøvemerking fra tabell

Importere prøvemerking fra tabell

Sidebar Image

Dersom du har mye prøvemerking som skal legges til i bestillingen din kan du fylle inn prøvemerkingen din i en tabell, for eksempel excel. Du trenger ikke å fylle inn alle feltene med mindre du ønsker det. Dette kan kopieres inn i prøvedetaljer i bestillingen, og systemet vil legge opp antall prøver du har i tabellen tilsvarende antall rader i tabellen.

  1. Fyll inn prøvemerkingen din med tilsvarende oppsett som vist nedenfor (ruter kan stå tomme).
  2. Kopiér prøvemerkingen (CTRL+C)
  3. Opprett én prøve i bestillingen din og lim inn (CTRL+V)

Eksempelbilde

Eksempelbilde bestilling

Voilà!

Eksempelbilde resultat