Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Kontrollerer du importert frukt & grønnsaker for plantevernmidler?

Kontrollerer du importert frukt & grønnsaker for plantevernmidler?

Sidebar Image

Virksomheter som importerer eller selger mat, deriblant frukt og grønnsaker, har ansvar for at matvarer som selges tilfredsstiller de krav som er fastsatt i norsk regelverk.

Plantevernmidler brukes for å begrense skader på blant annet frukt og grønnsaker for å opprettholde god kvalitet og hindre tap av av­ling. Virksomheter som importerer eller selger mat, deriblant frukt og grønnsaker, har ansvar for at matvarer som selges i Norge tilfredsstiller de krav som er fastsatt i norsk regelverk.

Det er fastsatt grenseverdier for innhold av plantevernmiddelrester i mat for å sikre at maten som tilbys forbrukerne er helsemessig trygg. Gren­severdiene for rester av plantevernmidler skal overholdes og dersom det påvises for høye mengder av et plantevernmiddel i et produkt, skal produktet trekkes fra markedet.

I mars tilbakekalte tsjekkisk Landbruks- og mat inspeksjonsmyndighet tørkede Gojibær fra det europeiske markedet på grunn av funn av høye verdier av karbonfuran. Denne tilbakekallingen fikk ringvirkninger for flere produsenter i andre europeiske land, da de brukte samme leverandør. Plantevernmiddelet karbofuran ble forbudt i 2008.

Ved import av frukt og grønt må importører ha prøvetakingsplaner og ru­tiner for forhåndsvurdering av produkter og leverandører. Dette skal sikre at det ikke finnes for mye plantevernmidler i maten, og skal også hindre at maten er smittet med helseskadelige bakterier, virus eller parasitter.

Vi kan tilby flere metoder for frukt og grønnsaker, til barnemat, til frokostblandinger, til dyrefôr, kaffe og te. Vi tilbyr også individuelle analyser av dithianon i frukt, grønnsaker og frokostblandinger, paraquat i vegetabilske produkter, DDAC / BAC desinfeksjonsmidler i mat, glyfosat / ampa i korn, øl og vin, etc.

Ta kontakt på mat@eurofins.no for mer informasjon om vårt analysetilbud.