Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Matjuks i krydder

Matjuks i krydder

Sidebar Image
Krydder og spesielt urter er en gruppe næringsmidler som er spesielt utsatt for matjuks.

Eurofins tilbyr analyse på DNA/ artsbestemmelse av ulike krydder og urter. Metoden baseres på Metabarcoding av DNA. Analysen kan brukes på blandinger bestående av mange ulike arter, og resultatene fremkommer ved at DNA-sekvenser sammenlignes med store databaser som NCBI og BOLD. Disse omfatter tusenvis av spiselige planter og arter som mulig er brukt til forfalskning.

Tilsvarende analyse kan også benyttes til ekthetsanalyse av te.

Bestill analyse

 Kode:  BJNGP Ekthetsanalyse av spiselige planter (krydder, urter, te osv.)
 Prøvemengde: 50 g

Det finnes noen utfordringer med disse analysene - dette må vurderes opp mot hva man skal analysere for:

  • Kan være vanskelig å skille mellom arter som er nært knyttet (f.eks. mandel Prunus dulcis og Prunus armeniaca),
    eller hybridarter (f. eks. peppermynte Mentha x Piperita)
  • I høyt prosesserte produkter kan degradering av DNA forekomme, noe som kan gjøre det vanskelig å identifisere DNA

Les mer om matjuks og autensitet her