Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Matkontaktmaterialer - emballasje og produksjonsutstyr

Matkontaktmaterialer - emballasje og produksjonsutstyr

Sidebar Image

Matkontaktmaterialer - emballasje og produksjonsutstyr

Har din bedrift kontroll på matkontaktmaterialene som er i kontakt med mat? Eurofins holder kurs, tilbyr rådgivning og analyser innen matkontaktmaterialer.
Les mer her

I samarbeid med Arne B. Corneliussen hjelper vi de med å sikre at deres samvarserklæringer er iht lovgivningen og sikrer trygge produkter. Les mer om vårt samarbeid.

Mattilsynet informerer om at det i 2019 skal utføres tilsyn på matkontaktmaterialer for emballasje som er i kontakt med næringsmidler. Ved tilsynet vil Mattilsynet også se nærmere på materialer som ikke er så godt regulert som fibermaterialer (papp og papir) samt aktive og intelligente materialer.

Siste tilsyn Mattilsynet utførte på matkontaktmaterialer var i 2015. Rapporten fra tilsynet viser at flere importerte varer manglet samsvarserklæring, sammenlignet med varer produsert i Norge.

Det er virksomhetens ansvar at samsvarserklæringen følger emballasje og produksjonsutstyr som er i kontakt med mat. Erklæringen er en oppsummering av underliggende dokumentasjon om materialet og skal inneholde informasjon som skal tilfredsstille lovgivningen samt guidelines og bransjereguleringer for de materialene som ikke er regulert av spesifikk lovgivning.

Tillatt mengde bisfenol A som kan være i matkontaktmaterialer, har blitt senket fra 0,6 mg/kg til 0,05 mg/kg, og har allerede trådt i kraft. Les mer her.

Mattilsynet har lagt ut for høring en endring i forskrift om meldeplikten for importører, produsenter og en gros av matkontaktmaterialer. Endringen går ut på at det skal forenkle innmeldingen for virksomhetene.
 

Kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Eurofins holder kurs i matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer 1. november.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Under årets Emballasjedager 14.-16.- november skal Ågot Li fra mattilsynet ha innlegg. Hun vil også holde innlegg på vårt kurs 1. november.

Ønsker du mer informasjon eller rådgivning om matkontaktmaterialer?

Ta kontakt med oss på foodconsulting@eurofins.no