Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Ny metode for fett- og farge-analyse på laks

Ny metode for fett-og fargeanalyse på laks

Sidebar Image

Eurofins lanserer ny metode for måling av fett og farge i laks. Dette gjøres for å korte ned analysetiden, samtidig som metodene er mer miljøvennlig i forhold til redusert bruk av kjemikalier. Kunden kan forvente å få hurtigere svar.

Den nye metoden er et samarbeid mellom Eurofins og Cargill, der det benyttes NIR (Nærinfrarød spektroskopi).

Eurofins vil tilby analysemetoden fra sitt moderne laboratorium på Måløy som har 30 års erfaring med fett- og fargeanalyser for Norsk oppdrettsnæring.

Cargill leverer spesialressurser og kompetanse innen NIR til Eurofins, og modellene som brukes er bygget opp over mange år ved Cargill Innovation Center, tidligere EWOS Innovation i Dirdal.

Prøvemateriale vil fortsatt være NQC snitt og forsendelsen sendes som tidligere på kjøl og godt pakket inn. Foreløpig er metoden bare tilgjengelig på laks mens ørret er under utvikling. Ørret vil benytte tidligere metode inntil videre. Det arbeides også med å få utført andre typer kvalitetsparameter som Omega 3/ Omega 6, EPA, DHA og flere ved bruk av NIR teknologi, i løpet av kort tid.

Med overgang til denne moderne teknologien vil Eurofins og Cargill bidra til at bransjen kan holde enda bedre kontroll på fiskekvaliteten gjennom analyser. Dette er viktig for å opprettholde et høykvalitets produkt, og merkevaren norsk laks.

Kontakt 

Monica Kråkenes
Laboratorieleder
Eurofins avd. Måløy
+47 900 30 516
MonicaKrakenes@eurofins.no