Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Nye funn av fipronil i Tyskland

Nye funn av fipronil i Tyskland

Sidebar Image

Det er igjen gjort funn av fipronil i egg som er over tillatt grenseverdi i Europa. Flere tusen egg har blitt tilbakekalt i Tyskland. Funnet er gjort i økologiske egg fra Nederland, og ble avdekket ved en uavhengig analysekontroll. Mengden fipronol som er funnet i eggene er vurdert av BfR, til å ikke være helsefarlig, da verdien er tett oppunder grenseverdien på 0,005 mg/kg.

Du kan lese om saken her. 

Sist gang det var en europeisk omspennende fiprionil sak, var det mange aktører som ble påvirket, da det ikke gjaldt kun ferske egg men også innen flere ledd i supply chain som f.eks. eggpulver, egghvit pulver, o.s.v.

Hva er fipronil:

Fipronil er et insektsmiddel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr, og forbudt å benytte på matproduserende dyr. World Health Organization (WHO) klassifiserer stoffet som moderat helsefarlig. Fipronil kan gi symptomer som irriterte øyne, hud, kvalme, samt oppkast. Om man spiser egg over lang tid kan lever, nyrer og skjoldbruskkjertel påvirkes ifølge World Health Organization (WHO). Fipronil går ut av kroppen etter noen få dager. Om du har spist egg på utenlandsferie i sommer, vil inntaket være for lavt til at dette utgjør noen helserisiko ved et normalt kosthold.

Fipronilholdige legemidler kan ikke brukes til matproduserende dyrearter, og grenseverdier for restmengder (MRL) er derfor ikke fastsatt.

Last ned bestillingsskjema for kjemi i næringsmidler

Kontakt oss for spørsmål om analyse av fipronil i mat og fôr 

Kundesenter Kjemi Moss
+47 945 04 156
mat@eurofins.no