Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Nytt regelverk om Akrylamid i EU

Nytt regelverk om Akrylamid i EU

Sidebar Image

I EU har det nå blitt vedtatt en ny forordning som skal bidra til å senke nivåene av akrylamid i mat. Det er annonsert at forordningen vil tre i kraft i EU 18. April 2018. Forordningen er knyttet opp mot det generelle næringsmiddelhygieneregelverket, forordning (EC) nr 852/2004. 

Virksomheter skal gjennomføre tiltak, og derav ikke overskride bestemte bench mark-nivåer. I forordningen differensieres det mellom ulike type virksomheter og ulike produkter. Derfor vil tiltak og bench mark-nivåer være tilpasset type virksomhet der størrelse og hva som produseres er av betydning (bench mark-verdier).

Det skilles mellom næringsmiddelprodusenter og mindre virksomheter som produserer spiseklar mat til forbruker, for eksempel gatekjøkken.

  • Næringsmiddelprodusenter forpliktes til å føre kontroll og overvåking av nivåene av akrylamid. Tiltakene skal registerets.
  • Produsenter av spiseklar mat til forbruker må dokumentere at tiltakene nevnt i Vedlegg I og II til forordningen, er utført.

Den nye forordningen er relevant for EØS, som betyr at dette vil bli implementert i det norske regelverket. Det har ikke kommet informasjon om når implementering i norsk lovverk starter. 

Eurofins kan bidra med:

  • Analyse og uttaksplaner
  • Tolkning av regelverk og risikovurderinger

 

Les mer informasjon om den nye forordningen

Les mer om Akrylamid

Kontakt oss for mer informasjon

Birgitte Flatval
Food Safety Consultant
+47 930 64 133
BirgitteFlatval@eurofins.no