Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Pesticider er i fokus om dagen i USA og Tyskland

Pesticider er i fokus om dagen i USA og Tyskland

Sidebar Image

Pesticidet glyfosate er i fokus om dagen i USA og Tyskland. Samtidig melder Mattilsynet om at det blir en høring om endringer i listen over godkjente aktive stoffer i plantevernmiddelforskriften.

Nye pesticidtester er utført på flere kornbaserte produkter i USA. Det er tidligere gjort funn av glyfosate residuer i flere kornbaserte produkter, som frokostblandinger og snacks, der i blant frokostblandinger ment til barn. Glyfosate er et plantevernmiddel i ugressmiddelet Roundup, som brukes over hele verden. I USA har en leverandør nå offentliggjort sine analyseresultater, og oppfordrer andre leverandører til å gjøre det samme.

Det er også fokus på dette i Europa, ved at Tyske myndigheter planlegger å begrense bruken av glyfosate, som både er kreftfremkallende og miljøskadelig.

Mattilsynet varsler om at det er mangelfull kunnskap hos planteimportører og at det er lite kontroll av planter som importeres. Dersom det ikke kontrolleres godt nok for planteskadegjørere som medfølger importerte planter, vil dette kunne medføre store økonomiske og miljømessige konsevenser for norsk plantehelse. En tidlig påvisning av planteskadegjørere vil redusere behovet for plantevernmidler.

Listen i forordning (EU) nr. 540/2011. over godkjente aktive stoffer til bruk som plantevernmidler vil bli oppdatert. Mattilsynet har laget en ny endringsforordning over aktive stoffer som blir sendt på høring. Høringen omfatter godkjenning av et nytt lavrisiko aktivt stoff, tidligere godkjente stoffer som er revurdert og har fått fornyet godkjenning, forlengelse av godkjenningsperiode for en del stoffer, endring av vilkår for tidligere godkjente stoffer og tidligere godkjente stoffer som ikke har fått fornyet godkjenning.

Eurofins kan bistå din bedrift med både risikovurderinger og analyser av plantevernmidler. Ta kontakt med oss på mat@eurofins.no