Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Referat fra Fagdagen

Referat fra Fagdagen

Sidebar Image

Eurofins har gjennomført to fagdager i september med gode tilbakemeldinger. Vi takker for alle som deltok og bidro til at det ble noen fine dager.

Vitaminfagdagen

19. september arrangerte Eurofins Food & Feed Testing fagdag ved vårt kompetansesenter på vitaminer i Danmark. Deltakere fikk høre om analysermetoder for vitaminer og aminosyrer. Det ble informert om hvorfor det er viktig å opplyse om type produkt, om hvordan produktet er behandlet, kilde til vitaminene og forventet verdi til laboratoriet ble gjennomgått. For at resultatet skal bli riktig, må riktig metode velges på bakgrunn av denne informasjonen. De aller fleste vitaminer degraderes raskt ved lys- og varmepåvirkning, og dels oksygentilgang. Dette må hensyntas ved prøveuttak, innsending og behandling på laboratoriet.

Vi fikk omvisning ved laboratoriet, der over 50 HPLC og 6 LC-MS/MS linjer var i drift, samt en rekke andre instrumenter.

Fagdag om uønskede stoffer

Fagdagene om uønskede stoffer ble noen vellykkede dager arrangert hos Eurofins i Hamburg på Competence center for contaminants (GfA/WEJ contaminants) den 26. og 27. september. Deltagerne hørte på foredrag om ulike kontaminanter, dagsaktuelle utfordringer, veien fra prøvetaking til rapport og mye mer. Vi fikk en veldig god og informativ omvisning på laboratoriet, hvor vi ble ganske imponert over bruken av roboter og LEAN. Vi hadde også en hyggelig middag og samling på ankomstdagen. 

Til dere som ikke fikk mulighet, så vil det bli arrangert nye fagdager i 2019. Følg med i kurskalenderen!