Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Rester av pesticider/ plantevernmidler i næringsmidler

Rester av pesticider/ plantevernmidler i næringsmidler

Sidebar Image

Det kommer årlig ut en rapport om plantevernmiddelrester, og i 2017 melder mattilsynet om en reduksjon i overskridelser forhold til 2016. Mengden plantevernmiddelrester i mat, er generelt lav.

Plantevernmiddelrester overvåkes årlig av myndighetene, både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten bak overvåkingen er å sikre at maten er trygg for forbrukere og undersøke om virksomhetene etterlever regelverket. Fra rapporten for 2017 er produktet som skilte seg ut rosiner fra Tyrkia, med funn av16 ulike plantevernmiddelrester, men overskred ikke grenseverdiene.

Derimot har det vært saker angående funn av plantevernmidler i mat fra både Norge og utlandet. Det ble i juni varslet om tilbakekalling av epler fra det norske markedet på grunn av for høye grenseverdier. I USA ble det rapportert om funn av glysofater i frokostblandinger og energibarer fra kjente merkevarer som Kellog`s, Cheerio, Quaker.

Eurofins kan bistå din bedrift med både risikovurderinger og analyser av plantevernmidler. Ta kontakt med oss på mat@eurofins.no