Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Selger din virksomhet trygg softis?

Selger din virksomhet trygg softis?

Sidebar Image

Softis smaker godt i varmen, og hva hadde 17. mai vært uten softis? Men softis kan fort bli et høyrisikoprodukt. Softis kan lett bli forurenset med bakterier dersom bedriften har dårlige renholdsrutiner. Virk­somheter som produserer og selger softis er ansvarlig for at isen har god kvalitet og er trygg å spise.

Grundig og hyppig rengjøring av softismaskinen, samt god håndhygiene er avgjørende for å unngå sykdomsfremkallende bakterier i softisen.

For å sikre at kundene får softis med god bakteriologisk kvalitet, er det viktig at virksomheter som produserer og selg­er softis kontrollerer sine hygienerutiner ved å ta prøver av softisen.

Kval­itetssikringen gjøres ved å utføre analyser for å verifisere at isen innehar den riktige kvaliteten. En slik kontroll bør utføres flere ganger i sesongen.

Eurofins tilbyr en analysepakke for kontroll av softis - inkludert i pakken er:

  • Bruksanvisning for uttak av softisprøver
  • Prøvetakingsenhet med alt man trenger av utstyr til prøvetaking
  • Anbefalte analyseparametere (Aerobe mikroorganismer (totalt antall bakterier), Enterobacteriaceae, Bacillus cereus og Staphylococcus aureus)
  • Analyserapport og et bevis på at dere har utført Softis-kontroll. Dette kan brukes som dokumentasjon overfor kunder

Kontakt oss for mer informasjon mat@eurofins.no