Eurofins Norge >> Nyheter Eurofins Norge >> Strengere merkekrav for alkoholholdig drikke

Strengere merkekrav for alkoholholdig drikke

Sidebar Image

EU kommisjonen har utarbeidet en rapport der de foreslår strengere krav til alkoholholdig drikke, som nå er unntatt regelverk for merking av næringsdeklarasjon.

Forskrift for matinformasjon til forbruker sikrer god informasjon om hva ferdigpakket matvarer inneholder. Det ble i 2016 pålagt at all ferdigpakket mat og drikke skal deklareres med næringsinnhold, men alkoholholdig drikke som overstiger 1,2 volumprosent, ble fritatt for dette kravet. Det kan frivillig deklareres, begrenset til energiinnhold, evt. full næringsdeklarasjon. EU kommisjonen og verdens helseorganisasjon (WHO) ser et behov for at alkoholholdig drikke burde merkes med næringsinnhold, da spesielt i henhold til deklarering av energiinnhold.

Rapporten ble sendt til Europa-parlamentet i mars 2017 og drikkevareindustrien fikk et år på å legge frem et selvregulerende forslag som tar sikte på å gi informasjon om ingredienser og energiinnhold av alle alkoholholdige drikkevarer. Tilbakemeldingen fra bransjen ble publisert nå i mars. De foreslår at næringsdeklarasjon og ingredienser kan merkes på produktet eller medfølge som en web link, QR kode eller lignende. Ved informasjon til kunder kan det reduseres til kun energiinnhold. Ved deklareringen skal det gjøres iht. EU regulering 1169/2011, pr 100 ml eller pr porsjon.
Les hele artikkelen om tilbakemeldingen fra bransjen.

Eurofins kan tilby næringsdeklarasjoner for alkohol. Les mer om næringsdeklarasjon

Kontakt oss

Ta kontakt for bestilling av analyse eller om du ønsker mer informasjon mat@eurofins.no